.

Διαγωνισμός 2002

 Ο διαγωνισμός αυτός απευθύνονταν αποκλειστικά σε τέκνα υπαλλήλων της Τράπεζας. Έτσι, ο ανταγωνισμός ήταν μικρότερος και τα θέματα αναλόγως πιο βατά.