ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

 

Ανακοινώθηκε η νέα Προκήρυξη της Εθνικής Τράπεζας για τις 122 νέες θέσεις προσωπικού για το 2014. Από τις 122 θέσεις, οι 7 αφορούν την Περιφέρεια Αττικής ενώ οι υπόλοιπες αφορούν τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος, Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου (δείτε αναλυτικά τις θέσεις ανά δήμο / νησί στην προκήρυξη).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

  1. Να έχουν Ελληνική Εθνικότητα
  2. Πτυχίο Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Σχολών / Τμημάτων που αναφέρονται στο πίνακα (δείτε αρχείο Σχολές & Τμήματα Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) ή ισότμο τίτλο αντίστοιχης με αυτές τις Σχολές / Τμήματα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΙΤΕ ή ΔΟΑΤΑΠ.
  3. Να είναι ηλικίας μέχρι 30 ετών (να έχουν γεννηθεί από 01.01.1984 και μετά)
  4. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι για των Δήμων ή των Νησιών για τις προκηρυχθείσες θέσεις των οποίων διαγωνίζονται.
  5. Οι άνδρες να μην έχουν κυρυχθεί ανυπότακτοι ή καταδικαστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

 

Προκήρυξη Διαγωνισμού Εθνικής Τράπεζας 2014

Σχολές & Τμήματα Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν στις ενότητες:

  • Γλωσσικές ικανότητες-δεξιότητες
  • Αριθμητικές ικανότητες-δεξιότητες
  • Γενικές Γνώσεις
  • Αγγλικά

Η εξέταση σε όλες τις ενότητες θα γίνει με το σύστημα των πολλαπλών επιλογών. Η ημερομηνία, η ώρα διεξαγωγής και τα εξεταστικά κέντρα θα ανακοινωθούν 10 ημέρες πριν τις εξετάσεις τόσο από την ΕΤΕ όσο και από τον ΑΣΕΠ.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται από 14/07/2014 έως 22/07/2014 σε οποιοδήποτε κατάστημα ο υποψήφιος επιθυμεί και κατά προτίμηση στο πλησιέστερο της κατοικίας του κατάστημα της Τράπεζας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το έντυπο αίτησης θα υπάρχει και θα συμπληρώνεται στο κατάστημα της Τράπεζας, στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

Τα Πανεπιστημιακή Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ ξεκινούν άμεσα υπερεντατικά τμήματα για όσους θέλουν να προετοιμαστούν για την Εθνική Τράπεζα. Έχοντας ασχοληθεί 12 χρόνια με τους διαγωνισμούς της Εθνικής Τράπεζας και έχοντας εκδόσει 3 εξαιρετικά βιβλία για την προετοιμασία των διαγωνισμών αυτών, τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ και οι Εκδόσεις ΠΡΟΣΒΑΣΗ προσφέρουν στους υποψηφίους της Εθνικής Τράπεζας με διαφορά την καλύτερη ποιοτικά προετοιμασία για το διαγωνισμό. Τώρα πια προσφέρουμε την καλύτερη προετοιμασία και στην καλύτερη τιμή: 680€ όλο το πρόγραμμα (μαζί με τα βιβλία μας)!!!

Προμηθευθείτε άμεσα, πριν εξανληθούν πάλι, τα τρία εξαιρετικά βιβλία μας που είναι ιδανικά για εξάσκηση πάνω στα θέματα που προβλέπει η Προκήρυξη της Εθνικής Τράπεζας.

Δείτε το πρόγραμμα των μαθημάτων μας.