.

Θέματα Διαγωνισμών Σχολής Δικαστών

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ εξασφάλισαν για τους υποψήφιους της Διοικητικής Κατεύθυνσης στη Σχολή Δικαστών τα θέματα του εισαγωγικού διαγωνισμού του 2013.

1ο Θέμα Συνταγματικού-Διοικητικού Δικαίου Διοικητική Κατεύθυνση 2013

2ο Θέμα Συνταγματικού-Διοικητικού Δικαίου Διοικητική Κατεύθυνση 2013

Θέμα Δημοσιονομικού Δικαίου Διοικητική Κατεύθυνση 2013

Θέμα Αγγλικών Διοικητική Κατεύθυνση 2013

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ εξασφάλισαν για τους υποψήφιους της Πολιτικής - Ποινικής Κατεύθυνσης στη Σχολή Δικαστών τα θέματα των εισαγωγικών διαγωνισμών του 2011, 2012 και 2013.