.

Επιτυχόντες στη Σχολή Δικαστών 2013

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ, προετοίμασαν για τον Κ Εισαγωγικό Διαγωνισμό (2013) στη Σχολή Δικαστών - Διοικητική Κατεύθυνση 3 υποψηφίους εκ των οποίων πέρασαν και οι 3 !!!