.

Διαγωνισμός 2014

Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑ' Διαγωνισμού (2014)

Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΚΑ' Διαγωνισμού (2014)

Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑ' Διαγωνισμού (2014)

 

Ανακοινώθηκε στις 14/10/2014 από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών το Πρόγραμμα Γραπτών Εξετάσεων του ΚΑ' Εισαγωγικόυ Διαγωνισμού - Διοικητική Κατεύθυνση.

Ανακοινώθηκε στις 10/10/2014 από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών το Πρόγραμμα Γραπτών Εξετάσεων του ΚΑ΄Εισαγωγικού Διαγωνισμού Πολιτική - Ποινική Κατεύθυνση καθώς και το Πρόγραμμα Γραπτών Εξετάσεων του ΚΑ΄Εισαγωγικού Διαγωνισμού - Κατεύθυνση Εισαγγελέων.

 

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης η Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Διακστικών Λειτουργών. Συνολικά θα εισαχθούν 71 σπουαδαστές, ο αριθμός των οποίων κατανέμεται ανά κατεύθυνση ως ακολούθως:

  1. Διοικητική Κατεύθυνση: 20 σπουδαστές και αναλυτικά 6 θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, 6 θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 8 θέσεις δοκίμων παρέδρων Πρωτοδικείου των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων.
  2. Πολιτική & Ποινική Δικαιοσύνη: 44 θέσεις δοκίμων παρέδρων Πρωτοδικείου.
  3. Εισαγγελείς: 7 θέσεις δοκίμων παρέδρων Εισαγγελίας.

 

Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά το δεύετρο και τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2014 και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην Αθήνα κατά τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2014. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 16-30 Σεπτεμβρίου 2014 στη γραμματεία της Σχολής Δικαστικών Λειτουργών ή στη γραμματεία οποιουδήποτε δικαστηρίου της χώρας.

 

Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια ΠΡΟΣΒΑΣΗ ξεκινούν τη Πέμπτη 10/04/2014 νέα τμήματα για το νέο  διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δικαστών.

Τα νέα τμήματα περιλαμβάνουν πλήρη θεωρητική και πρακτική ανάλυση της εξεταστέας ύλης και των δύο κατευθύνσεων από διδάσκοντες με πολυετή εμπειρία στο Διαγωνισμό της Σχολής Δικαστών.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για κράτηση θέσης...