.

Διαγωνισμός 2010 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

 

Πρόγραμμα προετοιμασίας Διαγωνισμού Εθνικής Σχολής Δικαστων  2010

Κατεύθυνση: Πολιτική - Ποινική

Εξεταζόμενα μαθήματα:

Αστικό Δίκαιο-Πολιτική Δικονομία 100 ώρες  κόστος 1300€

Ποινικό Δίκαιο-Ποινική Δικονομία 88 ώρες  κόστος 1144€

Εμπορικό Δίκαιο 68 ώρες  κόστος 884€

Γενική Παιδεία 44 ώρες  κόστος 572€

Σύνολο 300 ώρες / 3900€

Σημείωση 1: Για τους υποψηφίους που επιθυμούν να προετοιμαστούν στην ξένη γλώσσα, τα φροντιστήριά μας προσφέρουν επιπλέον πρόγραμμα προετοιμασίας διάρκειας 44 ωρών και κόστους 572€.

Σημείωση 2: Εάν γίνει προεξόφληση σε μία δόση έχουμε 10% έκπτωση