Δικαστικοί Επιμελητές

Διαγωνισμός εν εξελίξει...


Τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Πρόσβαση παρέχουν μια απόλυτα εξειδικευμένη και αποτελεσματική προετοιμασία για τον επικείμενο Διαγωνισμό των Δικαστικών Επιμελητών.

Νέα Τμήματα από Πέμπτη 23/10/2014

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα, για να δηλώσετε συμμετοχή στα νέα μας τμήματα, με διδάσκοντες οι οποίοι διαθέτουν πολύχρονη διδακτική εμπειρία στο Διαγωνισμό των Δικαστικών Επιμελήτών, με σκοπό να εξασφαλίσετε τις ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την επιτυχία σας.

Δείτε τη διαδικασία επιλογής νέων δικαστικών επιμελητών.

Δείτε ακόμα την ακριβή εξεταστέα ύλη για τις εξετάσεις των νέων δικαστικών επιμελητών.