.

Διαγωνισμός 2003 - Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θέματα εξετάσεων διδασκαλείου 2003

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

Σύμφωνα με τις σύγχρονες θέσεις της Γνωστικής Ψυχολογίας, όλες οι γνωστικές δραστηριότητες του

ανθρώπου αποτελούν περιπτώσεις επίλυσης προβλημάτων.

Με βάση τις εμπειρίες σας και τα επιστημονικά δεδομένα αναπτύξετε μερικές βασικές στρατηγικές και

τεχνικές που μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να επιλύουν αποτελεσματικά τόσο τα καθημερινά

πρακτικά όσο και τα σχολικά προβλήματα.

Αναφέρετε συγκεκριμένο παράδειγμα από τη σχολική πράξη.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

"Υποστηρίζεται ότι οι διαθεματικές δραστηριότητες συμβάλλουν αποφασιστικά στην απόκτηση δεξιοτήτων και στη διαμόρφωση στάσεων που είναι απαραίτητες για την αυτόνομη μαθησιακή πορεία του μαθητή.

Με βάση τις εμπειρίες σας αλλά και τις σύγχρονες επιστημονικές απόψεις, να τεκμηριώσετε την παραπάνω θέση και να προτείνετε τρόπους διδακτικής αξιοποίησης των διαθεματικών δραστηριοτήτων για την επιτυχία των παραπάνω στόχων".

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ

Οδ.Ελύτη: Ο ήλιος ο ηλιάτορας Το τρελοβάπορο-τραγούδι

Βαπόρι στολισμένο βγαίνει στα βουνά κι αρχίζει τις μανούβρες "βίρα- μάινα"

Την άγκυρα φουντάρει στις κουκουναριές φορτώνει φρέσκο αέρα κι αττ' τις δυο μεριές

πέτρα κι είναι

κι έχει λοστρόμο αθώο ναύτη πονηρό

Αυτό τα βάθη φτάνει τους παλιούς καιρούς βάσανα ξεφορτώνει κι αναστεναγμούς

Έλα Χριστέ και Κύριε λέω κι απορώ τέτοιο τρελό βαπόρι τρελοβάπορο

Χρόνους μας ταξιδεύει δε βουλιάξαμε χίλιους καπεταναίους τους αλλάξαμε

Κατακλυσμούς ττοτέ δε λογαριάσαμε μπήκαμε μεσ'όλα και περάσαμε

Κι έχουμε στο κατάρτι μας παντοτινό τον Ήλιο τον Ηλιάτορα!

Ερωτήσεις

1.    Ποια είναι ΣΥΜΒΟΛΗ του έργου του Ο. Ελύτη στην ποίηση της γενιάς του 1930

2.    Ποια είναι η βασική θεματολογία της ποίησης του Ο. Ελύτη, Να αναφέρετε μερικές - βασικές ποητικές συλλογές.

3.    Να αναπτύξετε τη σχέση "φύσης-συναισθημάτων" στην ποίηση του Ο. Ελύτη.

4.    Να σχολιάσετε τους στίχους Χρόνους μας ταξιδεύει, ..................  τον Ήλιο τον Ηλιάτορα" και να

επισημάνετε τις βασικές απόψεις του ποιητή.

5.  Ποια υφολογικά χαρακτηριστικά εντοπίζατε στο συγκεκριμένο ,ποίημα

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ

Στην καθημερινή ζωή του νηπιαγωγείου διαπιστώνουμε ότι τα νήπια εμφανίζουν διαφορές ως προς τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητές τους. Με βάση την εμπειρία σας και τα επιστημονικά δεδομένα να αναφέρετε τρόπους αξιοποίησης των διαφορών αυτών, ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να είναι εποικοδομητική.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ

Σήμερα υποστηρίζεται ότι τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι δυνατόν να ενταχθούν στο νηπιαγωγείο.
Με βάση την εμπειρία σας και τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, να αναφέρετε τρόπους σχετικά με το πώς μπορούν να αναπτυχθούν κοινά προγράμματα εκπαίδευσης, μέσω της μεθόδου σχεδίων εργασίας (projects) ώστε να επωφεληθούν όλα τα παιδιά.