.

Διαγωνισμός 2002 - Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης

Θέματα εξετάσεων διδασκαλείου 2002

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

Αρκετοί μαθητές στα σημερινά σχολεία παρουσιάζουν χαμηλή σχολική επίδοση που μπορεί να παρεμποδίσει τη φυσιολογική εξέλιξη της μαθησιακής και εκπαιδευτικής διαδικασίας και ενδεχομένως να οδηγήσει σε σχολική αποτυχία.

Με βάση την εμπειρία σας και τα επιστημονικά δεδομένα, να τεκμηριώσετε τις ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις σας για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ

Οι δημογραφικές και πολιτισμικές αλλαγές που έγιναν τα τελευταία χρόνια στο μαθητικό πληθυσμό και οι νέες αντιλήψεις μας για τη φύση της γνώσης και τη διαδικασία της μάθησης επιβάλλουν τη χρήση εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας.

Με αυτή τη λογική να σχολιάσετε τις δυνατότητες που παρέχουν τα συλλογικά σχέδια εργασιών (projects) και να προτείνετε τρόπους διδακτικής αξιοποίησης τους.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ -ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ

Κ. ΠΑΛΑΜΑ: Από τα "Σατιρικά γυμνάσματα" (Σειρά α', 1907)

Πολεμάς να στυλώσεις, κυβερνήτη, μέ τα καράβια και με τα φουσάτα της Πολιτείας το σαλεμένο σπίτι

Του κάκου ιδρώνεις, έμπα σ' άλλη στράτα, τον νου μας πρώτα στύλωσε και χτίσε, και πρώτ' απ' όλα

αλφαβητάρι κράτα.

Δάσκαλος γίνε, αλήθεια αν ήρωας είσαι. Σε μια Βαβέλ δεμένους μας κρατάνε κακά στοιχειά το μάγεμα

τους λύσε

και στα χείλια οι καρδίες μας πάλε ας πάνε, Σύμμετρα υψώσου, πύργε της ζωής. Τρανοί κι αν είναι οι

τάφοι, τάφο

Στον ήλιο τόπο θέλουμε κι εμείς.

Ερωτήσεις

1.  Να σχολιάσετε τους ετττά πρώτους στίχους "πολεμάς να στυλώσεις........................ αν ήρωας είσαι" και

να επισημάνετε τις βασικές απόψεις του ποιητή.

2.         Να συνδέσετε το περιεχόμενο του ποιήματος με το ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο της εποχής.

3.         Να αναφέρετε και να αναπτύξετε τα αισθητικά χαρακτηριστικά της γενιάς του 1880.

4.         Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της σάτιρας του Παλαμά.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ

Στο νηπιαγωγείο παρουσιάζεται συχνά το φαινόμενο της έντονης κινητικότητας που αρκετές φορές μπορεί να οδηγήσει στην υπερκινητικότητα-υπερενεργητικότητα του παιδιού. Με βάση την εμπειρία σας και τα επιστημονικά δεδομένα να αναπτύξετε τις απόψεις σας σχετικά με το πώς μπορεί ο νηπιαγωγός να διαφοροποιήσει αυτές τις δύο καταστάσεις και να προτείνετε ψυχοπαιδαγωγικούς χειρισμούς με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ

Στο σύγχρονο νηπιαγωγείο η καλλιέργεια εννοιών των Φυσικών Επιστημών κατέχει σημαντική θέση.
Να τεκμηριώσετε την επιλογή σχετικών στρατηγικών και δραστηριοτήτων για την προσέγγιση των εννοιών αυτών.