ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

(ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ:     Νέα εντατικά τμήματα από 7/1/2010 για το διαγωνισμό των Δικαστικών Υπαλλήλων ΔΕ που θα διεξαχθεί στις 30 και 31 Ιανουαρίου 2010. Επικοινωνήστε μαζί μας για αναλυτική ενημέρωση... )

Ο Διαγωνισμός έγινε το Σαββατοκύριακο 30 κ 31 Ιανουαρίου 2010.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ...