Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2008 - ΠΕ12.05 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ