.

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών 2000 - ΠΕ 15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ