.

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών 2002 - ΠΕ 13 ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ