.

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών 2000 - ΠΕ 13 ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ