Διαγωνισμός ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών 2004 - ΠΕ 08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ